w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Jemielno nr XV/89/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz określenia opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Jemielno.

Pobierz plik: pdf0582004022.pdf