w sprawie rozpatrzenia zastrzeżenia Wójta Gminy Legnickie Pole do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 6 lutego 2020 r.

Pobierz plik: pdf0572009052.pdf