w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej Nr 93/XVII/2003 z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie podatku od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf1380302041.pdf