w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Legnicy nr XVII/241/20 z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Pobierz plik:pdf0552062000.pdf