w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie nr XV/94/20 z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pobierz plik:pdf0542005062.pdf