w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Chojnów nr XVIII.139.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i wysokości zwolnienia.

Pobierz plik:pdf0522009022.pdf