w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr 0007.XIV.183.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0492020063.pdf