w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIV/88/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie opłat administracyjnych za niektóre czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.

Pobierz plik:pdf1360314083.pdf