w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie nr XIV/87/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020–2033.

Pobierz plik:pdf0452005062.pdf