w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie nr XIV/93/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającej uchwałę nr XII/72/19 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf0442005062.pdf