w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XVIII/106/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

Pobierz plik:pdf0412021011.pdf