w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa nr XVI/112/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Mieroszów na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny lub prąd i zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0392014062.pdf