w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Oleśnica nr XV/146/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/80/19 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Pobierz plik:pdf0382014062.pdf