w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Oleśnica nr XV/142/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

Pobierz plik:pdf0372021401.pdf