w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia Wójta Gminy Legnickie Pole nr 0050.150.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.

Pobierz plik;pdf0362009052.pdf