w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Oleśnica nr XV/145/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XII/113/19 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Pobierz plik:pdf0332014011.pdf