w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Stoszowice nr XIII/96/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stoszowice.

Pobierz plik:pdf0322024042.pdf