w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Stoszowice nr XIII/98/2020 w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Stoszowice.

Pobierz plik:pdf0312024042.pdf