w sprawie rozpatrzenia zastrzeżenia Burmistrza Karpacza do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2020 r.

Pobierz plik:pdf0292006011.pdf