w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Ziębice Nr XIII/75/2003 z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Pobierz plik:pdf1340324063.pdf