w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 135/XV/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku zasobów wodnych.

Pobierz plik:pdf0282008041.pdf