w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy w Wińsku Nr XIII/84/2003 z 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok oraz niektórych zwolnień i obniżek.

Pobierz plik:pdf1330322022.pdf