w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały Rady Gminy Podgórzyn nr XVII/170/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

Pobierz plik: pdf0272006082.pdf