w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Leśnej nr XVIII/146/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz plik: pdf0262010033.pdf