w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Leśnej nr XVIII/145/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Leśna oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Pobierz plik: pdf0252010033.pdf