w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Kobierzyce nr XIV/273/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobierzyce na 2020 rok.

Pobierz plik: pdf0242023052.pdf