w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia Burmistrza Piławy Górnej nr 148/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy za 2019 rok.

Pobierz plik: pdf0232002041.pdf