w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Krotoszyce nr XI/97/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz plik: pdf0222009032.pdf