w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Krotoszyce nr XI/96/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Pobierz plik: pdf0212009032.pdf