w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Wisznia Mała Nr IV/XV/98/03 z 26 listopada 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2004 roku.

Pobierz plik:pdf1320320042.pdf