w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Krotoszyce nr XI/95/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Pobierz plik: pdf0202009032.pdf