w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach nr 141/VIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowych ze środków budżetu gminy Ziębice na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza.

Pobierz plik: pdf0192024063.pdf