w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 122/XIII/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Pobierz plik: pdf0172008112.pdf