w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 113/XIII/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Pobierz plik: pdf0162008112.pdf