w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 123/XIII/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Pobierz plik: pdf0152008112.pdf