w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Paszowice nr XIV/99/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości.

Pobierz plik: pdf0132005052.pdf