w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Paszowice nr XIV/98/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty za pojemnik.

Pobierz plik:pdf0122005052.pdf