w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Ruja nr VII/61/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz plik: pdf0112009082.pdf