w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Stoszowice nr XII/93/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Stoszowice.

Pobierz plik: pdf0092024042.pdf