w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Stoszowice nr XII/92/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.

Pobierz plik: pdf0082024042.pdf