w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Zgorzelec Nr 87/03 z dnia 15 października 2003 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w Gminie Zgorzelec

Pobierz plik:pdf1300325072.pdf