w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Jaworze nr XI/119/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/141/2016
Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz plik: pdf0072005011.pdf