w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Jaworze nr XI/120/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty i wysokości zwolnienia.

Pobierz plik: pdf0062005011.pdf