w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem zarządzenia Wójta Gminy Zawonia nr 79/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia
na 2019 rok.

Pobierz plik: pdf0052020052.pdf