w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Wińsko nr XVIII/160/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz plik: pdf0042022022.pdf