w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Męcinka nr XV/119/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz plik: pdf1411905032.pdf