w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Męcinka nr XV/118/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Pobierz plik: pdf1401905032.pdf