w sprawie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Chojnów nr XV.119.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej
dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

Pobierz plik: pdf1391909022.pdf