w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Gromadka nr XV/110/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gromadka.

Pobierz plik: pdf1381901032.pdf