w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Góry nr XIV/106/19 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Pobierz plik: pdf1361904013.pdf